online support

undefined
undefined
undefined
>>

BAMBOO CEILLING PANEL/VÁCH ỐP TRẦN MarineFloor

ART CEILING

This bamboo panel (Dim ảound 2440x830x2mm)  are exceillent for ceilling and/or decor, suitable for Resort, restauraunt, audio room,.

 

Tấm tre này dài khoảng 244cm, rộng 83cm dày khoảng 2cm dung ốp tràn, ốp tường, thích hợp cho các resort, nhà hàng, phòng âm thanh,..

 

 

 

Other products